*
iedere woensdag om 21.15 uur op NPO 2

Transcriptie - Adpotiebedrog

<

00.18

[caption]

Zembla

Vrouw

Vrouw

Ze schreef op 7 juni 2015:

 

 

[ze leest een Engelse brief voor; ondertiteling]

Lief zusje, gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat...

[ze stopt door emoties overmand]

00.38

Voice-over

In de jaren '80 werden vanuit Sri Lanka duizenden kinderen naar Nederland geadopteerd.

 

00.45

 

Interviewster

[Oud beeld van echtpaar met adoptiebaby]

Hoe is dat nou, nu eh...

 

Moeder

O, heel fijn. Heel fijn.

 

Voice-over

Het was de grootste adoptiegolf die ons land heeft gekend.

 

 

Interviewster

[Oud beeld vervolg]

U heeft er een lange reis voor moeten maken, hè?

 

Moeder

Ja, het is wel ver, hoor, en eh, maar... je hebt er alles voor over eigenlijk.

00.56

Voice-over

De adoptiekinderen zijn inmiddels volwassen en komen er nu achter dat hun adoptiepapieren uit de jaren '80 zijn vervalsd.

 

Interviewer

Dit is jouw paspoort?

 

Vrouw

Ja, klopt.

 

Interviewer

Hier bij jij mee in Nederland gekomen.

 

Vrouw

Ja.

 

Vrouw

En dan zie je ineens dat je geboortedatum is doorgekrast, want daar staat iets van 1980.

01.15

Voice-over

Daardoor hebben de geadopteerden nu geen idee waar ze vandaan komen en wie ze werkelijk zijn.

 

Vrouw

Ja, dat is een schok. Ja, want ik was echt in de veronderstelling dat zij gewoon was overleden.

 

Voice-over

Waarom kloppen de identiteiten van deze mensen niet? Wie had er belang bij om deze kinderen met valse papieren naar Nederland te krijgen?

01.35

Zef Hendriks

Waar het mij om gaat, is dat deze mensen betaald werden per kind.

 

Voice-over

En omdat financiële prikkels nu nog altijd het adoptie­systeem domineren, werd de overheid onlangs geadviseerd om helemaal te stoppen met interlandelijke adoptie.

 

Vrouw

Het risico op illegale praktijken zit in het systeem. Dus het risico dat er dingen misgaan, dat is er dan ook.

01.57

Voice-over

Zembla onderzoekt wat nu de gevolgen zijn van dit soort illegale praktijken na het adoptiebedrog vanuit Sri Lanka in de jaren '80.

02.05

[leader]

[titel]

 

ADOPTIEBEDROG

 

02.25

Voice-over

Dit is Ranil van Peperstraten. Hij is in 1990 vanuit Sri Lanka geadopteerd.

 

Interviewer

Wat hebben jouw ouders je verteld over jouw adoptie?

 

[caption]

Ranil van Peperstraten

 

Ranil

Dat mijn biologische moeder te weinig middelen en geld eigenlijk had om mij op te voeden en mij daarom heeft afgestaan voor een beter leven zeg maar.

 

 

Vader

[bladeren in foto-album]

Ach, daar is ie!

 

Henny

Ja. Ja.

02.48

Voice-over

Ranil is het tweede adoptiekind van de familie Van Peperstraten. Vier jaar eerder haalden ze al een meisje uit Sri Lanka.

 

[caption]

Henny van Peperstraten

 

Henny

De reden was omdat ik dolgraag... dat wij dolgraag kinderen wilden en dat het op de normale weg, ja, niet lukte. Wij wouwen ja ons leven gewoon met kinderen. Zonder kinderen, ja, zou het niet compleet voor ons zijn. 

 

 

Henny

[bladerend in foto-album]

Het vliegtuig. Dus dan komen we thuis.

 

Vader

Oh ja.

 

Henny

15 augustus '90.

03.17

Henny

Het maakte me niet uit waar een kind vandaan kwam. Ik zei altijd: het maakt niet uit of het een kind nou groen, geel, bruin, wit of zwart is, als ik maar een kind... in m'n armen kon sluiten. Dus ja, het maakt me eigenlijk niet uit.  

 

 

[video huilende baby]

 

Voice-over

Ranil is één van de 11.000 baby's die in de jaren '80 vanuit Sri Lanka worden geadopteerd. Nederland is veruit de grootste afnemer met bijna 4000 kinderen.

03.42

Voice-over

Dit is een privé-film van de familie Van Peperstraten, die in augustus 1990 naar Sri Lanka reist om Ranil op te halen. Het is een groepsreis met andere ouders, die ook hún adoptiekind gaan ophalen.

 

Henny

Op een gegeven moment kwam er een persoon naar onstoe en die zei: god, de kinderen, we hebben de kinderen. En dan eh... ja, dan krijg je je kind in handen. Dat is wel heel... ja, dan word ik heel emotioneel. Ja. En dan denk je inderdaad, wij kregen... en dan keken we bij de andere echtparen en dan denk je van wow zeg, wij hebben toch echt de mooiste. Ja.

04.25

[caption]

Archief: familie Van Peperstraten

 

Vader

[voedt de baby met flesje] [datum in beeld: 28 7 1990]

Je kon mamma niet laten slapen, hè, jij.

 

Henny

Eén echtpaar die zou een meisje adopteren en die deden 's middags of 's avonds die luier uit en toen zagen ze op ene dat het een jongetje was. Nou dat was eigenlijk geen punt, want die werd 's avonds weer omgeruild. 

 

Interviewer

Omgeruild?

 

Henny

Die werd omgeruild. Tegen een meisje.

 

Interviewer

Jongetje weg, meisje terug. Ja.

05.00

Henny

Ik wou dolgraag zelf een kind. Maar ja, als zo'n moeder niet zelf voor zo'n kindje kan zorgen dat is natuurlijk wel heel erg, hè. Want ik zeg altijd: geen één moeder doet z'n kind zomaar weg.

 

Interviewer

Is dat voor u belangrijk waarom zo'n moeder afstand doet?

 

Henny

[denkt lang na] Hm... Nee, niet echt, denk ik. Voor mij niet echt. Nee.

05.31

Voice-over

De familie Van Peperstraten betaalt het adoptiebureau zo'n 7000 gulden voor de adoptie van Ranil.

 

Henny

Je koopt geen kind, hè.

 

Interviewer

Hoe bedoelt u dat?

 

Henny

Er werd wel eens gezegd: je hebt je kind gekocht. Dan zeggen wij: ho es, nee, we kopen geen kind.

 

Interviewer

Waarom niet?

 

Henny

Nee. Dat is zo... alsof je een hond koopt of een koe koopt. Nee, het is gewoon adoptie. Die mensen stonden die kinderen af gewoon omdat ze geen uitweg hadden voor hun kind.

06.02

 

[Oude beelden: “Ranil”]

 

Voice-over

Ranil komt later, in de zoektocht naar zijn biologische ouders, voor onaangename verrassingen te staan.

 

[caption]

#Zembla

 

 

 

 

Voice-over

Sanne van Rossen is in 1985 via de stichting Flash vanuit Sri Lanka geadopteerd. Het is een succesvolle adoptie. Sanne heeft goed contact met haar biologische moeder.

 

Voice-over

Maar als Sanne op Facebook opmerkelijk veel verhalen leest over adoptiebedrog in Sri Lanka begint ze een onderzoek, dat ze binnenkort in een boek wil publiceren.

06.40

Sanne

Allemaal krantenartikelen van het net afgehaald, in hoeverre dat eigenlijk al bekend was....

 

[caption]

Sanne van Rossen

 

Sanne

... en heel veel verhalen aanhoren.

 

Interviewer

Schrok je?

 

Sanne

Ja.

 

Interviewer

Waar schrok je van?

 

Sanne

Dat het waarschijnlijk gewoon één grote zwarte markt blijkt te zijn of ene grote... ja, dat er eigenlijk geen sprake is van adoptie maar van kinderhandel.

06.58

Voice-over

Sanne voert voor haaronderzoek een Skype-gesprek met een moeder uit Sria Lanka, die in 1989 haar kind is kwijt­geraakt en dat nog altijd zoekt. De vertaling wordt gedaan door een dochter van de vrouw.

07.09

 

Sanne

[tekst ondertiteling van het Engels]

Ik ben aan 'n boek bezig. Daarvoor interview ik ouders van adoptiekinderen. Is haar kind geboren in 't ziekenhuis?

 

Dochter

Ja.

 

Sanne

Is de baby gestolen?

 

Dochter

De baby lag niet op de zuigelingenafdeling. Toen we in 't ziekenhujis aankwamen, was er geen baby. Ze zeiden tegen ze dat de baby dood was.

 

Sanne

Denk je dat de baby gestolen is voor 'n adoptie?

 

Dochter

Ja.

 

 

 

07.49

 

Sanne

[Nederlands gesproken]

Wat ze ook vertelde, is dat eh, dat er meer moeders zijn met dit verhaal. Uit hetzelfde ziekenhuis. Ja.

 

Interviewer

Van wie het kind verdwenen is.

 

Sanne

Ja. Ja, dus bij sommige moeders vertelden ze dan dat het kind dood was, doodgeboren. Ja, dat is het inderdaad, dan kan je het ook niet meer onderzoeken. Bij sommige moeders was het gewoon, vertelden ze dat het kind gewoon weg was, gestolen.

08.12

 

 

08.16

Voice-over

Sanne interviewde in Sri Lanka meer moeders die hun kind zoeken.

 

Sanne

Ze staan een kindje af. D'r wordt van alles beloofd aan hun, vanaf werk tot aan geld, tot aan voeding, of een dak boven hun hoofd. Maar het merendeel heeft het allemaal niet gekregen. Adoptie begint daar, bij die moeders.

 

 

 

08.46

Voice-over

Sita van Groesen is in 1985 vanuit Sri Lanka geadopteerd.

 

Sita

Mijn adoptie-ouders, mijn adoptie-moeder heeft gehoord dat onze moeder gewoon heel arm was en niet voor mij kon zorgen en daarom mij heeft afgestaan. En dat de vader onbekend was.

 

[caption]

Sita van Groesen

09.02

Sita

Ik wist alleen haar naam en hoe oud ze ongeveer was....

 

Interviewer

Dat staat hier?

 

Sita

Ja.

 

Interviewer

Wat had je wél?

 

Sita

Eh... ja m'n geboorte-akte dus... en dit rapport. Dat is een medisch rapport, waarin staat dat ik eh haar eerste kind ben.

 

Interviewer

[wijst op Medical Report]

Ja, eerste kind, van een veertig jaar oude moeder.

 

Sita

Ja. Ja.

 

Interviewer

Had jij een beeld van je moeder? Was d'r een foto?

 

Sita

Ja, die foto eh... deze foto.... van eh toen ze mij heeft overgedragen aan mijn adoptiemoder. Dit en ik dan en dit is  onze moeder.

09.40

Voice-over

[caption]

Sita is via de stichting Flash geadopteerd.

Archief: Tros Aktua 1983

Flash is in die jaren de grootste Nederlandse speler op de adoptiemakrt in Sri Lanka. We vinden in het archief een reportage uit 1983 van Tros Aktua. Daaruit blijkt dat er al in die jaren grote vraagtekens worden gezet bij de adopties vanuit Sri Lanka. De reportage legt de oorzaak bloot waarvan de geadopteerden uit Sri Lanka nú de gevolgen ondervinden.

10.09

[caption]

 

Ton Schiks

Ton Schiks

Oud-medewerker Flash

Kinderen die worden dus min of meer aangezet tot het krijgen van kinderen, waardoor ze daarna dus bij afleveren een grote beloning krijgen.

 

Interviewster

Er wordt dus grof geld voor betaald, stelt u.

 

Ton Schiks

Eh... ja.

10.22

Voice-over

Een andere grote stichting uit die tijd, Wereldkinderen, deed geen adopties vanuit Sri Lanka. Omdat het systeem daar corrupt zou zijn. Zef Hendriks was in die jaren de directeur van Wereldkinderen.

 

[caption]

Zef Hendriks

Oud-directeur Wereldkinderen

 

Zef Hendriks

Flash nam dat allemaal niet zo nauw en werkte meer in het verlengde van de belangen van de ouders. Deden daardoor dingen die mijn wenkbrauwen deden fronsen. Hè, procedures die in twee of drie maanden uit en thuis geregeld werden, waarvan ik dacht van: dat kan niet goed zijn. Dat kán niet goed zijn!

10.57

 

[caption]

[Oude beelden]

Archief: Tros Aktua 1983

 

Interviewster

Waarom heeft u gekozen voor Flash voor adoptie?

 

Vader

Waarom? Omdat Flash een vereniging is die is opgericht door de adoptie-ouders en om de hele bureaucratie van bepaalde verenigingen te omzeilen.

11.14

Zef Hendriks

Ik snap dat ouders natuurlijk vanuit de rose wolk gezien... die willen kinderen. Dat is volstrekt logisch. Maar... en dat geeft ook druk op een bemiddelaar. Maar aan die druk mag je en moet je niet toegeven, want het gaat over kinder­welzijn, het gaat niet over ouder­welzijn.

11.31

Interviewer?

 

Die tussenpersonen, die voor Flash werken, verdienen 2000 gulden per kind.

 

Zef Hendriks

Waar het mij om gaat, is dat deze mensen betaald werden per kind. Terwijl als je per kind betaald wordt, dan heb je een eigenbelang en dat zit in je portemonnee, ehm, om zo snel mogelijk zoveel mogelijk kinderen door het lijntje te krijgen, want dan verdien je meer.

 

Interviewer

Die tussenpersonen...

 

Zef Hendriks

Dat vind ik een dus een perverse prikkel. Dat vind ik gewoon een perverse prikkel in het systeem. En dat moet je... dat moet je niet willen.

 

 

 

12.04

Voice-over

Sita is er altijd van uitgegaan, dat haar biologische moeder is overleden. Daarom is ze nooit op zoek gegaan. Pas in 2005, Sita is dan 19 jaar, probeert ze via het televisie­programma Spoorloos uit te vinden of ze misschien nog broers of zussen heeft.

12.20

 

[Beelden Spoorloos]

 

Derk Bolt

De baby die destijds meeging naar Nederland heet Sita.

 

[caption]

Spoorloos 2005

 

Voice-over

Spoorloos komt onaangekondigd met groot nieuws.

 

Presentator

Want we hebben je moeder gevonden en ze wil je ook heel graag ontmoeten.

 

 

 

 

Sita

Ja, dat was een schok. Ik wist niet wat me overkwam. Ik wist ook niet goed hoe ik daar op moest reageren en eh.... ja... want ik was echt in de veronderstelling dat zij gewoon was overleden.

 

 

[caption]

[Oude beelden]

8 december 2004

12.48

Voice-over

Spoorloos neemt Sita direct mee naar Sri Lanka voor de hereniging met haar biologische moeder. Die is gevonden door ene mevrouw Perera. Zij is er ook bij in Sri Lanka. Als researcher en tolk voor Spoorloos.

 

Sita

Het was wel vreemd, want ik kwam daar aan en toen... ik weet nog dat die mevrouw Perera daar stond en dat ze zei: ja, ik heb je moeder gevonden via je vader. En toen dacht ik: ja, toen dacht ik van ja, dat is wel vreemd, want in m'n papieren staat “father unknown”. Hoe kan zij nou weten dan wie mijn vader is.

13.19

Voice-over

We zien in de reportage van Tros Aktua dat dezelfde mevrouw Perera in de jaren '80 adopties organiseerde voor Flash en dat die adopties tóen al verdacht waren.

 

[caption]

Archief: Tros Aktua 1983

 

Yvonne Habets (YH)

Mevrouw Parera zou in de gaten hebben gekregen hoe veel er met dit soort zaken te verdienen is.

 

Voice-over

Als de verslaggeefster Perera wil bevragen over haar rol bij adopties, wordt de sfeer grimmig.

 

 

YH

[ondertiteling uit het Engels]

Waarom hebt u vanochtend gelogen?

 

Parera

Hoezo?

 

YH

Omdat zij de kinderen hebben.

 

Parera

Nee. We hebben ze meegenomen om medische redenen.

 

 

 

13.50

Voice-over

En dezelfde mevrouw Parera vindt nu voor Spoorloos wonderbaarlijk snel de biologische moeder van Sita.

 

Sita's moeder

[bekijkt foto] [ondertiteling uit het Engels]

Ze is 'n mooi meisje.

 

Voice-over

Moeder vertelt dat Sita is geboren uit een verkrachting door de baas van moeder. Hij was een machtig man en dwong haar om Sita af te staan.

 

 

 

14.10

Interviewer

Heb je haar toen opnieuw gevraagd naar broers of zussen?

 

Sita

Ja.

 

Interviewer

En wat was toen het antwoord.

 

Sita

Nee.

 

Interviewer

Je bent enig kind.

 

Sita

Ja. Ik was haar enige kind, zei ze.

 

 

 

14.22

Voice-over

Ook Sharon ter Wee is via Flash geadopteerd. Haar adoptie-ouders gingen eigenlijk voor een andere baby naar Sri Lanka, maar de biologische moeder kwam niet opdagen met het kind.

 

[caption]

Sharon

Sharon ter Wee

Toen is er gezegd van – door de advocaat – we gaan  gewoon op groepsreis en eh wat er ook gebeurt, linksom of rechtsom, ik zorg dat als je terugkomt dat er een kindje voor u is. Alsofje het over broodjes hebt die uitverkocht zijn en als je dan een paar uur later terugkomt dat het dan weer aangevuld is.

14.52

Voice-over

Flash biedt de ouders inderdaad een andere baby aan. Sharon.

 

Sharon

M´n moeder zei van ja we zagen jou zitten, je was zó verwaarloosd en ondervoed en je deed je handjes omhoog van 'alsjeblieft, neem me mee'.

 

Interviewer

En hoe weten jouw ouders, jouw adoptie-ouders, op dat moment dan wie jij bent en wat jouw korte levens­geschiedenis is?

 

Sharon

Dat hebben ze nooit gehoord.

 

 

 

15.21

Voice-over

Ook van deze adoptie is er geen dossier. Toch gaat Sharon op zoek naar haar biologische ouders.

 

Interviewer

Hoe lang heb je haar gezocht?

 

Sharon

Tien jaar. Van m'n 18de tot m'n 28ste.

 

Interviewer

Hoe vaak ben je er heen geweest?

 

Sharon

Ik ben d'r drie keer heen geweest.

 

Voice-over

Als Sharon in 2008 met haar adoptie-ouders het ziekenhuis in Sri Lanka bezoekt, waar ze dénkt dat ze geboren is, valt in één klap alle hoop weg. Een tolk zegt haar:

 

Sharon

“Je moet stoppen met zoeken, want het heeft gewoon echt geen zin, want dit ziekenhuis is gebruikt om geboorte­certificaten vals te maken.” En ik kijk haar aan, ik zeg: vals maken. Dus dat betekent dat alles vals is? “Ja, ook je geboortedatum”. En dan ineens is je identiteit weg.

16.06

 

Want ja... op 21 juli, wanneer ik jarig ben, dacht ik altijd dat mijn moeder aan mij dacht en dat ik aan haar dacht. Mar dat is... dan... niet zo. Het valt allemaal weg. En kijk ook naar m'n ouders en dacht van: ja, wat is hier gebeurd. 

 

Interviewer

Dit is jouw paspoort.

 

Sharon

Ja. Dat klopt.

 

Interviewer

Hier ben jij mij in Nederland gekomen.

 

Sharon

Het eerste kijk je natuurlijk naar die foto en dan ga je lezen, maar dan zie je ineens dat je geboortedatum is doorgekrast.

 

Interviewer

Nieuwe geboortedatum: 21-07-1982.

 

Sharon

Ja. Dit is gewoon een vals paspoort.

16.44

 

 

16.50

Voice-over

In 2016 sluit Sharon zich aan bij een Whatsapp-groep van geadopteerden uit Sri Lanka. Daar wisselen lotgenoten verhalen uit over adoptiebedrog. Via de groep leert Sharon Sita kennen – en dat klikt.

17.05

Sharon

We waren heel nieuwsgierig naar elkaar. Het was een gevoel van binnen, van hè, ik wil zóveel van haar weten.

 

Sita

Ja, als een sprookje eigenlijk. Toen ik haar voor het eerst zag was één van de mooiste momenten van m'n leven, denk ik wel.

 

Sharon

Sita had mevrouw Parera nog in haar Facebook staan, dus die heeft haar in augustus een berichtje gestuurd van goh, het zou misschien kunnen dat ik hier familie heb gevonden. Een nichtje of halfzusje. En daarop heeft Parera haar gebeld, met informatie, ja, die shocking was.

17.39

Interviewer

Wat is jullie relatie?

 

Sharon

Ja, wij zijn volle zussen. Wij hebben dezelfde vader en zelfde moeder.

 

 

 

17.47

Voice-over

De twee zussen wisten ruim dertig jaar lang niet van elkaars bestaan. Een DNA-test heeft inmiddels bevestigd dat Sita en Sharon volle zussen zijn.

 

Interviewer

Jullie krijgen de bevestiging, dat jullie zussen zijn, van Parera. Dezelfde Parera die een paar jaar eerder de moeder van Sita weet te vinden en dus op de hoogte is van dat verhaal. 

 

Sharon

Ja.

 

Interviewer

Ze heeft dus in 2004 bij Spoorloos niet verteld aan Sita: je hebt nog een zus in Nederland.

 

Sharon

Nee, dat heeft ze niet verteld, nee. En dat is eh... gruwelijk. Barbaars.

Ik kan d'r ook geen woorden voor bedenken dat ze dat gewoon niet heeft gezegd.

 

[caption]

Archief: Spoorloos 2005

18.30

Derk Bolt

Een eenzaam leven en dan ook nog je enige kind moeten afstaan. Het is voor [Boenawati] een pijnlijke herinnering.

 

 

[Ondertiteld uit Srilankese taal]

Ik was heel verdrietig toen ik mijn kind had afgestaan.

 

[caption]

Sita

Sita van Groesen

Ja, het is allemaal nep in mijn ogen. Ze zegt daar ook, ja, het is zo vertaald, dat ik haar enige kind ben, ja. Maar ze heeft ze zelf op de wereld gezet, dus ik neem aan dat je wel weet hoeveel kinderen je krijgt als vrouw. Ja....

 

Sharon

Onze moeder heeft gezegd dat ze één kind heeft gehad. Maar ja, dat gaat echt mijn pet te boven en daar word ik echt heel emotioneel van. Ja, waar gaat dit heen. Wat is daar gebeurd!?

19.15

Interviewer

Ja, dat enig kind dat ben jij niet.

 

Sharon

Nee, dat was ik niet, nee. Ik ben altijd... ik was echt... ja, het voelt echt alsof ik het eerste kindje was van onze moeder dat er niet mocht zijn.

 

Voice-over

Er is zóveel bedrog rondom de adopties van Sita en Sharon, dat de twee zussen nu alles tot op de bodem willen uitzoeken. En ze vragen zich af: zijn er niet nog meer broers of zussen. Drie maanden geleden bellen ze naar Parera, de vrouw die voor Flash adopties deed.

19.42

Sita

Nou, toen zei ze dat ik één van een tweeling was, alleen dat mijn tweelingzus was overleden bij de geboorte. En... ik denk een week later of zo belde ze weer en toen was het weer een ander verhaal, alleen, dat ze nog zou leven, alleen ze wist niet precies waar.

 

Voice-over

Voor Sita en Sharon wordt het verhaal steeds gekker. Er is dus nóg een zus. Ze heet Charlotte. Parera zegt dat ze is overleden. Maar later stelt ze dat Charlotte nog leeft. Sita en Sharon achterhalen dat de tweelingzus in Londen woont.

20.14

Interviewer

Dat is een treffende gelijkenis, hè?

 

Sita

Ja, dat is eh... Het is dat ik niet weet waar die foto is gemaakt, want anders zou ik echt zweren dat ik het was.

 

Sharon

Ja, ja.

 

Sita

1 April zijn we er achter gekomen dat eh... dat zij niet meer leeft. Dat zij zichzelf van het leven heeft beroofd. Ze bleef doorzoeken en ze was ook op zoek naar zussen en broers. Vier jaar geleden is haar verteld door onze moeder en waarschijnlijk Parera dat ze één van een eeneiïge tweeling is, alleen dat ik niet meer zou leven.

 

Voice-over

Die informatie leest Sita in een dagboek van haar tweelingzus Charlotte. Waaróm de moeder heeft gelogen, weten de zussen niet. Dat gaan ze haar in Sri Lanka nog vragen.

 

Interviewer

Ja, ik kan er met m'n verstand niet bij.

 

Sita

Nee, wij ook niet.

 

Sharon

Nee, we ook echt wel verdoofd ook. Het is heel bizar dit. En dus ook wel heel wrang, want op het moment dat wij bekend maakten dat we volle zussen waren, ja, dat was in begin oktober en... ja...

 

Sita

Ja, het is 10 oktober... is ze overleden.

 

Sharon

10 Oktober is ze overleden. Dus we zijn echt... ja, het voelt echt als nét te laat. Niet jaren, het is nét echt te laat en dat maakt het echt van: hadden wij elkaar maar eerder ontmoet, hadden we maar dit... inderdaad, het whatif?

21.34

[caption]

Foto: Wouter ter Wee

[foto van Charlotte]

 

 

 

 

Interviewer

Wat is nou uiteindelijk de rol van die Parera geweest? Begrijp ik het goed dat zij altijd alles heeft geweten?

 

Sharon/Sita

Ja. Ja.

 

Sita

Altijd. Vanaf het begin.

 

Interviewer

En jullie nooit iets heeft verteld.

 

Sita

Dat klopt.

 

Sharon

Ik heb haar één keer of twee keer ontmoet, zij heeft mij nooit iets verteld.

22.00

Voice-over

We hebben contact gehad met Parera. Ze kan zich Sita niet herinneren. Mevrouw Perera zegt dat ze meer informatie nodig heeft.

 

 

 

22.10

Voice-over

We willen van Spoorloos weten: wisten ze dat Parera adopties deed voor Flash en dat die in de jaren '80 al verdacht waren? En wat vindt Spoorloos van het feit dat Parera heeft verzwegen dat Sita nóg twee zussen had?

 

 

 

Stem

[geschreven en gesproken tekst]

 

“Wij wisten dat mevrouw Parera betrokken is geweest bij adopties vanuit Sri Lanka. We wisten niet dat mevrouw Perera omstreden was. - Redactie Spoorloos.”

 

“Ook wisten wij niet dat mevrouw Perera kennelijk informatie had over het bestaan van de zus en tweelingzus van Sita. Ongelooflijk, dit verzin je niet.”

 

 

 

22.47

Voice-over

Door haar onderzoek naar adoptiebedrogin Sri Lanka beschikt Sanne van Rossen over veel interne stukken van het omstreden adoptiebureau Flash. Waaruit blijkt dat de organisatie toen al wist van de misstanden.

 

Interviewer

Dus dit zijn interne stukken van Flash?

 

 

[“Verslag zaak (....) in beeld; datum 10.10.87]

 

Interviewer

Blijkbaar gedoe met de moeder?

 

Sanne

Ja.

 

Interviewer

“Dit alles, evenals het aanbieden van 10.000 roepies zwijggeld, konden moeder er niet toe brengen te kalmeren en het terugeisen van het kind te vergeten.”

 

Sanne

Ja.

23.21

Interviewer

Okay.

 

Sanne

Ze wilde haar kindje niet afstaan.

 

Interviewer

Dus dan moet die moeder, die op zoek is naar haar kind, en het verhaal van haar kind, die krijgt zwijggeld geboden van Flash, van een advocaat die voor Flash werkt....

 

Sanne

Ja.

 

Interviewer

... om d'r mond te houden.

23.37

Voice-over

En we lezen een brief van een voormalig Flash-bestuurder, die erkent dat de adoptiepapieren van Flash uit de jaren '80 niet deugen.

 

Interviewer

[leest voor uit de brief]

“Veelal zijn de dossiers gebrekkig en onvolledig. Het komt voor dat de in de dossiers vermelde gegevens van de biologische ouders niet overeenstemmen met de werkelijkheid.”

Kortom, vals zijn.

23.59

Voice-overf

Deze voormalig Flash-bestuurder trad pas ver na de jaren '80 aan en werd toen geconfronteerd met de valse adoptie­dossiers uit die tijd. We spreken deze bestuurder maar mogen z'n naam mniet noemen.

 

 

Interviewer

[in auto via telefoon]

Denkt u dat dat onzorgvuldigheid is geweest?

 

 

ex-Flash

[naar het Nederlands ondertiteld]

Nou ja, onzorgvuldigheid....

Ik denk dat 't zo ging: Dat er 'n voorstel kwam vanuit Sri Lanka van 'hop, hier hebben we 'n kindje.' Blablabla. 'Dit zijn de papieren.' En daar deed men 't mee.

 

Interviewer

Het gaat om hele valse identiteiten. Tweelingen die geen tweelingen zijn. Moeders die helemaal geen moeder blijken te zijn. En...  Het is een beetje een puinhoop, vinden wij.

24.37

ex-Flash

Dat is 't ook. Dat ben ik mnet u eens.

 

Interviewer

D'r zijn waarschijnlijk iets van 3000 tot 4000 kinderen uit Sri Lanka hierheen gekomen. Voor hoeveel procent van de dossiers zou u uw hand in het vuur willen steken?

 

ex-Flash

Nou... Dertig?

 

Interviewer

U denkt dat het in 30% goed zit?

 

ex-Flash

Ja, wat ik 'n klein beetje in kan schatten.

 

Interviewer

Dat betekent, meneer [....], dat misschien wel bij 70% van die duizenden kinderen de dossiers niet kloppen. En die mensen in de veronderstelling hebben, of niet, of een zus of niet. Dat is toch... dat is toch een ongelooflijk verhaal, meneer [....].

25.19

ex-Flash

Ja, dat vind ik ook. Maar ik zou niet weten wie je erop aan moet spreken.

 

 

 

25.25

Voice-over

Flash is in 2010 gestopt. De meeste bestuursleden die betrokken waren bij adopties vanuit Sri Lanka zijn overleden. De adoptie-kinderen met hun valse dossiers kunnen nu nergens terecht.

 

 

 

25.42

Voice-over

Onder de grote groep adoptiekinderen uit Sri Lanka die nu op zoek is naar hun afkomst, bevindt zich ook Ranil van Peperstraten.

 

[caption]

Voice-over

(Zembla)

Archief: Spoorloos 2010

Zijn familie ziet in een uitzending van Spoorloos hoe via de stichting Pikaspon een Nederlands meisje met haar biologische moeder uit Sri Lanka wordt herenigd.

 

Interviewer

Toen dachten jullie: dat willen wij ook.

 

[caption]

Ranil van Peperstraten

Ja. Ja, letterlijk.

 

[caption]

Archief: Spoorloos 2010

 

Derk Bolt

Dit is Pieter van der Laar, een gepensioneerde kok uit Brabant. Hij heeft een stichting in het leven geroepen die in Sri Lanka al het nodige heeft bereikt. Zo zijn er meer dan 200 woningen uit de grond gestampt. Om geld in te zamelen voor deze projecten heeft Pieter van der Laar de stichting Pikaspon opgericht.

26.24

Voice-over

Naast het bouwen van huizen helpt Van der Laar ook bij het zoeken naar biologische ouders van adoptiekinderen. Hij zegt daarover in het Brabants Dagblad: 

 

 

Stem

[tekst in beeld en gesproken]

“De opsporingen waar anderen jaren over deden, kunnen wij in drie dagen rondkrijgen. Allemaal succesverhalen.”

 

Voice-over

Van der Laar gaat op verzoek van Ranil op zoek naar de biologische moeder.

 

Interviewer

Dus hij belt op: “gevonden!”