*
iedere donderdag om 21.10 uur op NPO 2

Afleveringen 1996

11 november 1996 Het krediet van de Rabobank (Oscar van der Kroon,
Judith Pennarts)

Van alle Nederlandse boeren heeft 92% een lening bij de Rabobank. Hoe behandelt de bank haar leden in nood?

 

25 januari 1996 De laatste dagen van Fokker (Oscar van der Kroon en
diverse redacteuren)

De Nederlandse vliegtuigbouwer verkeert in grote moeilijkheden, drie van de circa 7000 werknemers   worden in deze onzekere periode een week lang gevolgd.

 

8 februari 1996 Unit 5 van ’t Nieuwe Lloyd (Hans Polak, Mirjam Gulmans)

De kinderrechter krijgt de conclusies van de persoonlijkheidsonderzoeken bij criminele jongeren in rijksinrichting ’t Nieuwe Lloyd en zijn daarmee vaak bepalend voor hun toekomst.

 

15 februari 1996 Het brein als dader (Reinier van Hout, Els Lansdorp)

Onderzoeken die crimineel gedrag verklaren uit biologische afwijkingen in de hersenen.

 

22 februari 1996 Tegen de drank (Mirjam Bartelsman, Els Lansdorp)

Verslaafden en hulpverleners in hun strijd met alcohol.

 

29 februari 1996 Gevangen dieren (Ger van Westing, Bernard Krikke)

De omstreden handel in levende en dode dieren.

 

7 maart 1996 Ziek van defensie (Oscar van der Kroon, Judith Pennarts/
Karin vd. Born)

300 militairen hebben na hun V.N. missie in Cambodja ernstige problemen met hun gezondheid.

 

14 maart 1996 Liever geen zwarten (Toni Boumans, Mirjam Gulmans/
Frank Pol)

Discriminerende opmerkingen leiden niet meer tot maatschappelijke verontwaardiging; een opsomming van honderden meldingen van discriminatie vanwege de huidskleur.

 

4 april 1996 De Cowboys van de Landbouw (Ger van Westing,
Bernard Krikke)

Over de duistere praktijken van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw.

 

11 april 1996 Zwak zaad (Reinier van Hout, Frank Pol)

Afnemende vruchtbaarheid van sperma. Zijn het de strakke broeken of is het de milieuverontreiniging?

 

18 april 1996 Wie is de baas op de Wallen (Hans Polak, Mirjam Gulmans)

Overheid, bewoners en ondernemers over de Amsterdamse binnenstad.

 

25 april 1996 Vluchthaven Schiphol (Mirjam Bartelsman, Els Lansdorp)

De eerste selectie of iemand daadwerkelijk asielzoeker is, vindt voortaan plaats op Schiphol.

 

2 mei 1996 De verlangens van de blauwhelmen (Oscar van der Kroon,
Judith Pennarts)

Nederlandse V.N.-militairen misdragen zich op buitenlandse missies.

 

16 mei 1996 Met een zoen van de leraar (Barbara den Uyl)

Op het Mondriaanlyceum in Amsterdam West worden een jaar lang de gebeurtenissen gevolgd. Het is  een school waarvan de leerlingen voor 90% allochtoon zijn.

 

30 mei 1996 Pillen in Brabant (Toni Boumans, Mirjam Gulmans)

In Brabant zijn talloze boerenschuren en garageboxen omgebouwd tot fabriekjes van XTC-pillen.

 

6 juni 1996 Kunstroof (Ger van Westing, Mirjam Gulmans)

Gesmokkelde kunst uit Cyprus, Ghana, Thailand en andere landen levert
miljoenen op.

 

13 juni 1996 Molukse schijnbewegingen (Reinier van Hout, Bernard Krikke)

Molukse jongeren propageren in het openbaar uitbundig de eigen Molukse staat, maar hoe serieus nemen ze hun eigen ideaal?


20 juni 1996 Omstreden ouders (Mirjam Bartelsman, Els Lansdorp)

Zwak begaafde mensen die kinderen krijgen blijken in de praktijk vaak geen goede opvoeders.

 

27 juni 1996 De waterzakmethode (Hans Polak, Judith Pennarts)

In een Rotterdamse wijk met veel drugspanden doet de politie invallen waardoor de problemen minder worden, maar vervolgens verplaatst het probleem zich naar een andere wijk.


11 juli 1996 Misbruik door trainers (Ned. bewerking Hans van Dijk)

In een klimaat waar winnen voorop staat heeft een trainer absolute macht over een sporter. Maar wat als een trainer misbruik maakt van die positie? In ZEMBLA de traumatische ervaring van een aantal jonge Canadese atletes die door hun trainer seksueel misbruikt zijn.


5 september 1996 Een polder als goudmijn (Oscar van der Kroon)

De grootste verwerker van bouw- en sloopafval stort de polder Nieuwland vol met verontreinigd zeefzand.

 

12 september 1996 Seedorf en het nieuwe leger (Kees Schaap,
Judith Pennarts)

Dienstplichtigen zijn vervangen door jonge beroepsmilitairen.

 

19 september 1996 De poortwachters van de bijstand (Mirjam Bartelsman, Judith Pennarts)

Hoe werkt de vernieuwde bijstandswet van de sociale dienst in de Indische buurt van Groningen?

 

26 september 1996 Sneeuwstorm in de zomer (Toni Boumans)

Het klimaat is aan verandering onderhevig.

 

17 oktober 1996 Brandende dierenliefde (Dirk-Jan Roeleven, Karin v.d. Born/Silvia Pilger)

Radicale dierenbeschermers voeren steeds hardere acties.

                                                    

24 oktober 1996 Vals beschuldigd (Ger van Westing, Yfke Nijland)

Dochter beschuldigt politieman Lancee eerst van seksueel misbruik maar trekt later haar aanklacht in. Valse beschuldigingen zijn voor politie, justitie en hulpverlening een steeds groter probleem.

 

31 oktober 1996 Verboden relaties op scholen (Oscar van der Kroon,
Judith Pennarts)

Leraren die een wel of niet gewenste intieme relatie met leerlingen erop nahouden.

 

7 november 1996 Alarm op Schiphol (Vincent Verweij, Bernard Krikke)

Is de veiligheid op Schiphol nog te waarborgen met de enorme groei?

 

14 november 1996 Daders (Hans Otten)

Drie veroordeelde incestdaders hebben jarenlang hun dochters misbruikt zonder dat iemand in hun omgeving daarvan iets heeft gemerkt.

 

21 november 1996 De dokter en de dood (Mirjam Bartelsman, Els Lansdorp/ Yfke Nijland)

Nederlandse huisartsen hebben moeite met de euthanasiewetgeving.

 

28 november 1996 Jammerdal (Joost Seelen)

Een brandstichter stak 17 keer een natuurgebied bij zijn woonplaats Jammerdal in brand.

 

19 december 1996 Cipier van jezelf (Ger van Westing, Siem Eikelenboom/ Hans Emans)

Gedetineerden kunnen voortaan thuis hun straf uitzitten; een experiment.