*
iedere donderdag om 21.10 uur op NPO 2

Ziekenhuiscalamiteiten deel 2

Leestijd: 3 minuten

In november vorig jaar bericht Zembla over een angstcultuur op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht. Volgens stafleden brengt het onveilige werk- en opleidingsklimaat, veroorzaakt door autoritaire gedrag van het toenmalige afdelingshoofd, zelfs de patiëntveiligheid in gevaar. Dodelijke calamiteiten, zoals een per ongeluk doorgesneden halsslagader, zijn niet gemeld aan de Inspectie voor de Volksgezondheid, blijkt uit de Zembla-uitzending.

In deel 2 van 'Ziekenhuiscalamiteiten' onthult Zembla opnieuw calamiteiten binnen het UMC Utrecht die aanvankelijk niet zijn gemeld. Zembla spreekt onder meer met ouders van kinderen met een zeldzame schedelaandoening die in het UMC Utrecht zijn geopereerd, terwijl dat volgens een landelijke richtlijn niet mag. Zembla onderzoekt welke rol de Raad van Bestuur speelt.

Samenstelling en regie: Ton van der Ham
Research: Norbert Reintjens
Eindredactie: Manon Blaas

Transcriptie van de uitzending

Passages uit het calamiteitenrapport over de KNO-patiënten  

‘In het gesprek dat de onderzoekers hadden met het hoofd audiologie suggereerde deze dat, in zijn perceptie, er sinds de introductie van de SMA techniek, frequenter complicaties worden gezien in het UMC Utrecht. Hij constateert dat aan een vlot verloop van de implantatieprocedure meer belang wordt gehecht dan voorheen het geval was. Naar zijn mening is dit streven naar efficiëntie gerelateerd aan de toegenomen incidentie van problemen.’ Lees verder (pdf).

Reactie UMC Utrecht aan Zembla, 9 februari 2016 
'Elke patiënt die zich niet door ons gehoord voelt of niet tevreden is over de nazorg na een behandeling of een calamiteit, is er één teveel. Dan hebben wij het voor die patiënt of zijn naasten niet goed gedaan, en dat moeten we beter doen. Om fouten, en herhaling van fouten te voorkomen, onderzoeken we de fouten, we spreken elkaar erop aan, en we leren van onze fouten en verbeteren daarmee onze zorg. Dat zit in ons DNA: dat is zoals wij het doen.' Lees verder (pdf).

Nationale richtlijn craniosynostose
Sinds 2012 is de “Richtlijn behandeling en zorg voor Craniosynostose” van kracht. Deze richtlijn is tot stand gekomen met behulp van vertegenwoordiging van alle specialisten die zich in Nederland bezig houden met de behandeling van craniosynostose. Gezien de expertise is het Craniofaciale centrum in het Sophia Kinder Ziekenhuis actief betrokken geweest bij de tot standkoming van deze richtlijn. Nationale richtlijn craniosynostose