*
iedere donderdag om 21.15 uur op NPO 2

‘Wijkverpleging wil definitief einde aan vijfminutenregistratie’

Leestijd: 3 minuten

Organisaties in de wijkverpleging willen samen definitief een einde maken aan de vijfminutenregistratie. Dat meldt de Volkskrant. Verplegers en verzorgenden hoeven niet meer iedere vijf minuten werktijd te verantwoorden wat ze doen en waar ze zijn, waarna hun werkgever de aan zorg bestede tijd bij de zorgverzekeraar kan declareren.  

In plaats daarvan krijgt iedere hulpbehoevende een eigen te declareren ‘zorgplan’, toegespitst op de individuele wensen. 

Dit najaar gaan de zorgverzekeraars, de toezichthouder op de zorg NZA, patiëntenorganisaties, werkgeversorganisatie Actiz en de beroepsorganisatie van verpleegkundigen V&VN de nieuwe werkwijze uitleggen aan de werkgevers. Het doel is dat de vijfminutenregistratie in 2019 helemaal is verdwenen.

Zorgplan
Hulpbehoevenden en wijkverpleegkundigen maken gezamenlijk afspraken over welke zorg nodig is - het zogenoemde zorgplan. Op basis van dit plan kan de zorg worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. ‘Het verschil met eerdere pogingen om de administratieve lasten te verlichten is dat we het dit keer gezamenlijk hebben opgepakt. Dat maakt dat het een grotere kans van slagen heeft’, zegt Josefien Kursten, directeur regulering van de NZA in de krant.

Aandacht naar reorganisatie
Deze individuele zorgplannen voor hulpbehoevenden waren jaren geleden al de bedoeling, maar kwamen toen niet van de grond. Alle aandacht is de afgelopen jaren gegaan naar de reorganisatie van de zorg die het kabinet Rutte II per 2015 doorvoerde.Gemeenten en zorgverzekeraars zijn sindsdien verantwoordelijk voor onder meer de maatschappelijke ondersteuning en wijkverpleegkundige zorg aan langdurig zieken en ouderen. Verzorgingshuizen sloten, de drempel voor verpleeghuizen is verhoogd. Sindsdien groeien de uitgaven aan langdurige zorg en ondersteuning minder hard dan voorheen.

Wijkverpleging steeds belangrijker
Door afspraken die het kabinet met huisartsen en ziekenhuizen heeft gemaakt, wordt de wijkverpleging steeds belangrijker. Er is een groot tekort aan deze gekwalificeerde zorgverleners. Daarom is het de hoogste tijd dat de tijdsregistratie nu echt wordt geschrapt, vinden de organisaties. "Schaarste leidt tot innovatie", zegt Kursten van toezichthouder NZA in de Volkskrant. "De vijfminutenregistratie is een eigen leven gaan leiden. Daarom is het zo’n hardnekkig verschijnsel dat lastig blijkt af te schaffen."

Lees het hele verhaal op Volkskrant.nl