*
iedere donderdag om 21.10 uur op NPO 2

'Voor het eerst minder jongeren in gesloten jeugdzorg'

Leestijd: 3 minuten

Na een toename in de afgelopen jaren is het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg in de eerste helft van dit jaar gedaald. In de eerste zes maanden van dit jaar ging het om 846 jongeren. In dezelfde periode een jaar eerder zaten er 991 in de zogeheten JeugdzorgPlus, de zwaarste vorm van jeugdzorg in een inrichting. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland.

Volgens de koepelorganisatie zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor de daling. “Wordt al eerder de juiste hulp geboden, zijn nieuwe kleinschalige alternatieven succesvol, of stokt juist de toegang?”, zegt Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. “Het is positief dat de stijging nu is omgezet in een daling, maar het is nog te vroeg om daar harde conclusies aan te verbinden.''

Plaatsingen zonder kinderbeschermingsmaatregel blijft hoog
Opvallend is dat het aandeel van plaatsingen zonder kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hoog blijft en verhoudingsgewijs zelfs iets toeneemt. Een plaatsing in de JeugdzorgPlus wordt altijd getoetst en bekrachtigd door de rechter. In de meeste gevallen is er naast de gesloten machtiging die de rechter uitspreekt, sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel). 

Nader onderzoek
De cijfers laten opnieuw zien dat (relatief) vaker een gesloten machtiging wordt afgegeven zonder dat er ook een kinderbeschermingsmaatregel van kracht is. In 2014 was dat nog 19 procent van de gevallen; in het eerste half jaar van 2017 is het aantal plaatsingen zonder maatregel gestegen tot 25 procent en in de eerste helft van 2018 steeg dit tot 28 procent. 

Timman: "De nieuwe cijfers benadrukken het belang van nader onderzoek naar deze plaatsingen zonder maatregel. Als we weten hoe de verwijzingen lopen, zijn we ook beter in staat de problematiek aan te pakken."

Gesloten jeugdzorg wordt geboden aan kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Volg ZEMBLA ook op LinkedIn

Bron: ANP