*
iedere donderdag om 21.10 uur op NPO 2

Verdachte ouders

Leestijd: 2 minuten

Moedwillig je kind ziek maken, in het ergste geval met fatale gevolgen. Of bij de dokter het ziektebeeld van je kind overdrijven, met het risico dat de dokter dingen gaat doen die misschien helemaal niet goed zijn voor het kind. Munchausen by proxy heet dat, een zeldzame maar zeer ernstige vorm van kindermishandeling.

Sinds Veilig Thuis, het  advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, kinderartsen en verpleegkundigen voorlichting geeft over Munchausen by proxy, neemt het aantal meldingen van ouders die verdacht worden van mishandeling toe. Maar tussen die meldingen zitten ook ouders die onterecht verdacht worden, met grote gevolgen voor kind en ouders: ondertoezichtstelling van het kind, uithuisplaatsing, strafrechtelijke vervolging wegens kindermishandeling.  De vertrouwensartsen van Veilig Thuis, moeten meldingen van kindermishandeling onderzoeken. Hoe doen zij dat?

ZEMBLA onderzoekt de waarheidsvinding bij vermoedens van Munchausen by proxy.

Regie: Sander Rietveld
Research: Norbert Reintjens
Eindredactie: Manon Blaas

Luister ook het radio-interview op NPO Radio 1 met researcher Norbert Reintjens over de uitzending.

CC foto: Flickr