*
iedere donderdag om 21.10 uur op NPO 2

Thuiszitters - het vervolg

Leestijd: 2 minuten

'Ieder kind dat thuis zit en geen onderwijs krijgt, is er één te veel. 'Dat zei staatssecretaris Dekker van Onderwijs in Zembla, anderhalf jaar geleden. Hij verklaarde de oorlog aan de inmiddels tienduizend kinderen die niet naar school gaan.

Wat heeft de staatssecretaris tot nu toe bereikt? Er is een thuiszitterspact met schoolbesturen en gemeenten: elke thuiszitter moet een passende onderwijsplek krijgen. Oud-kinderombudsman Marc Dullaert toert door het land om de boel aan te jagen. Maar ondertussen stijgt al vijf jaar achtereen het aantal kinderen dat door een lichamelijke of psychische beperking niet meer naar school gaat. Ze worden niet leerbaar genoemd en het zijn er al vijfduizend. Hoe kan dat? Zembla onderzoekt opnieuw het dossier thuiszitters.

Samenstelling en regie: Dirk Mostert
Research: André Nelis
Eindredactie: Manon Blaas

ZEMBLA - Thuiszitters, woensdag 7 december om 21:15 uur bij de VARA op NPO 2

Transcriptie van deze uitzending

Uit: Onderzoek naar de groei Vrijstelling '5 onder a'

'Ook zijn en nog steeds situaties waarin ouders en school er samen niet uitkomen. Indien er geen passende plek of trajekt beschikbaar is, kan dit resulteren in een vrijstelling '5 onder a' Lees het rapport.

Absoluut verzuim = kinderen die niet ingeschreven staan.
Langdurig relatief verzuim = Kinderen die wel ingeschreven staan maar vier weken of langer ongeoorloofd verzuimen. 

 

 

 

 

Vrijstellingen Het aantal vrijstellingen op basis van artikel 5 onder a is ten opzichte van vorig schooljaar gestegen met 9 procent, van 5077 naar 5537. De stijging vlakt wel iets af.