*
iedere donderdag om 21.10 uur op NPO 2

Staatssecretaris reageert op Kamervragen over ZEMBLA - 'De Kunstgrasberg'

Leestijd: 2 minuten

De provincie Gelderland en de gemeente Dongen moeten de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat persoonlijk op de hoogte houden van de maatregelen die ze nemen tegen afvalrecyclebedrijven Vink en TUF. Deze bedrijven begaan bij de verwerking van kunstgrasvelden al jaren tal van overtredingen, zo constateerde ZEMBLA onlangs. Staatssecretaris Van Veldhoven “deelt de zorgen over de overtredingen die zijn geconstateerd”, zo laat ze de Tweede Kamer weten en ze zal “de vervolgstappen” van de provincie en de gemeente  “actief volgen”.

Afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld maakt zich al jaren schuldig aan “illegale activiteiten”, zo blijkt uit ambtelijke stukken die ZEMBLA in handen heeft. Het gaat om “illegale uitbreiding van het bedrijfsterrein”, de opslag van tonnen vervuilde kunststof grasmatten “op niet vergunde plekken” en “het op de bodem brengen van afvalstoffen”. De provincie Gelderland gedoogt de situatie, zo vertelde gedeputeerde Bieze aan ZEMBLA , “want waar moeten we anders met het afval naar toe?”

Dwangsommen niet betaald
TUF in de gemeente Dongen heeft het al jaren aan de stok met handhavende instanties. Het bedrijf herbergt veel meer kunstgrasvelden dan is toegestaan en de inspectie heeft geconstateerd dat TUF illegaal kunstgrasvelden naar het buitenland heeft vervoerd. De dwangsommen die de gemeente heeft opgelegd, worden niet betaald.

De burgemeester van Dongen over de reden waarom de situatie wordt gedoogd: “We hebben er ook niets aan als het bedrijf bij wijze van failliet gaat en we daar komen te zitten met een heel groot terrein dat vol ligt met matten." Saneren van het bedrijfsterrein van TUF kost volgens deskundigen minstens 3 miljoen euro.

Geen bevoegdheid
Staatssecretaris Van Veldhoven benadrukt in antwoord op Kamervragen dat ze zelf “geen directe bevoegdheid” heeft om in te grijpen bij de bedrijven. "Het bevoegd gezag voor de vergunningverlening en toezicht hierop is de gemeente of provincie." Wel stelt ze dat eventuele kosten “geen reden moeten zijn om niet op te treden. In het kader van het Bestuurlijk Omgevingsberaad ben ik over deze problematiek onder meer met provincies en gemeenten in overleg."

De staatssecretaris gaat de ontwikkelingen rond Vink en TUF persoonlijk volgen:  "Ik heb de Provincie Gelderland en Gemeente Dongen verzocht mij op de hoogte te houden over de vervolgstappen en zal de uitvoering daarvan actief volgen."