Zembla woensdag om 21:15 uur op NPO 2

NVVE: 'Plan voltooid leven mag niet van agenda af'

Leestijd: 2 minuten

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) roept de politiek op het onderwerp 'voltooid leven' op de agenda te houden. Volgens de organisatie is de oplossing voor ouderen die hun leven als voltooid beschouwen opeens ver weg na de verkiezingsuitslag van woensdag. Ook de uitspraak van de Hoge Raad over hulp bij zelfdoding door iemand die geen arts is, helpt volgens de NVVE niet mee.

Volgens de organisatie vinden steeds meer mensen dat zij zelf over het leven mogen beschikken, los van de gemeenschap, van een godsdienst en van het oordeel van een arts. ,,De praktijk is echter anders. Middelen voor een waardig levenseinde zijn niet (legaal) verkrijgbaar, euthanasieverzoeken worden niet altijd gehonoreerd en naasten mogen geen hulp bieden'', aldus de belangenorganisatie.

Zeer strenge eisen
Eerder deze week werd bekend dat de Hoge Raad ,,zeer strenge eisen'' stelt aan de hulp bij zelfdoding door iemand die geen arts is. De Raad oordeelde in een zaak tegen Albert Heringa die zijn 99-jarige moeder had geholpen een einde aan haar leven te maken. Daarvoor werd hij aangeklaagd.

Verpleegkundigen
Volgens V&VN, een beroepsvereniging van verpleegkundigen, bestaat er veel onduidelijkheid over het begrip 'voltooid leven'. Daarom zou hier eerst een ,,afgewogen en breed'' debat over moeten komen. ,,Verpleegkundigen en verzorgenden constateren dat de doodswens vaak samenhangt met de kwaliteit van het leven, en niet per se met het gevoel dat het leven is afgerond'', stelt de organisatie op basis van eigen onderzoek.

Bijna driekwart van de verpleegkundigen en verzorgers krijgt te maken met de expliciete doodswens van een patiënt. Twee derde heeft dit al meerdere keren (twee tot vijf keer) meegemaakt. In bijna de helft van de gevallen vraagt een patiënt of bewoner de zorgverlener om hulp hierbij. Gevoelens van eenzaamheid en vrees voor afhankelijkheid spelen volgens V&VN vaak een grote rol bij een doodswens.

Sonja Kersten, directeur van V&VN:

“Uit onze peiling blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden niet wegkijken als degene die zij verzorgen een doodswens uit. Ze nemen de hulpvraag heel serieus en gaan het gesprek aan om de vraag áchter de vraag te ontrafelen. Dat is een zorgvuldig proces, waarin ze het oordelen uitstellen. Vanuit hun rol betrekken ze – afhankelijk van de situatie – andere zorgverleners, zoals de behandelend arts, de huisarts, psycholoog of geestelijk verzorger. Wat vooral blijkt, is dat er een spanningsveld is rondom dit thema: is iemand die een doodswens uit, klaar met hét leven of met dít leven?”