Zembla woensdag om 21:15 uur op NPO 2

Kamervragen n.a.v. Gevaarlijk spel - het vervolg

Leestijd: 2 minuten

Vragen van de leden Cegerek en Van Dekken (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een ZEMBLA-uitzending over de gezondheidseffecten van rubbergranulaat. (ingezonden 17 februari 2017)

Vraag 1
Kent u de ZEMBLA-uitzending van 15 februari 2017 over de gezondheidseffecten van rubbergranulaat?

Vraag 2
Welke conclusies verbindt u aan de door Zembla getoonde resultaten? Geeft de uitzending u dan wel het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reden om aanvullende maatregelen te nemen of onderzoek te doen?

Vraag 3
Leidt de uitzending tot een ander advies van het RIVM ten aanzien van het sporten op kunstgrasvelden? Zo ja, tot welk advies? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Hoe verhoudt de eigen norm voor rubberkorrels van de bandenbranche zich tot de oude EU-norm en tot de RIVM-norm? Deelt u de mening van hoogleraar De Boer die aangeeft dat er naast metalen ook schadelijke organische stoffen in het rubbergranulaat zitten?

(fragment uit Gevaarlijk spel - het vervolg)