*
iedere donderdag om 21.15 uur op NPO 2

Hollandse handel

Leestijd: 4 minuten

Het gaat goed met Heineken. In 2015 stijgt de nettowinst van de brouwer naar bijna 2 miljard euro. Ook in Afrika doet Heineken goede zaken. Sinds 2011 investeert de biermagnaat in Ethiopië. Heineken ziet een groeimarkt in dit Afrikaanse land en verwacht dat de bierconsumptie binnen een paar jaar verdubbelt.

De brouwer wordt door de Nederlandse overheid ondersteund met ruim 1 miljoen euro subsidiegeld. Geld waarmee de lokale boeren gerst verbouwen. De aanwezigheid van Heineken in Afrika past bij het nieuwe denken van het huidige kabinet; handel is de motor van vooruitgang en ontwikkeling. Dat betekent subsidies voor Nederlandse bedrijven die zich in Ethiopië vestigen en minder geld voor schoon water en gezondheidszorg. In een land  waar nu opnieuw sprake is van hongersnood. Zembla onderzoekt in Ethiopië wie er profiteert van de Hollandse handel.

Samenstelling & regie: Jos van Dongen
Research: Simone Tangelder

ZEMBLA: ‘Hollandse handel’, woensdag 23 maart om 21.15 bij de VARA op NPO 2.

 

Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking: het financieringskanaal bedrijfsleven
De Algemene Rekenkamer doet sinds 2011 onderzoek naar de ontwikkeling van de uitgaven voor Official Development Assistance (ODA). Dit jaar staat de geldstroom naar het bedrijfsleven voor ontwikkelingssamenwerking (OS) centraal.


Country Report Ethiopia


IOB POLICY REVIEW, PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT 

This country report covers the Netherlands Ministry of Foreign Affairs’ Private Sector Development programmes and expenditures in Ethiopia in the period 2005-2011.IOB - Op zoek naar focus en effectiviteit -Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet voor private sector ontwikkeling 2005-2012
Nederland heeft in de periode 2005-2012 ruim drie miljard euro uitgegeven aan versterking van de private sector in ontwikkelingslanden. Deze beleidsdoorlichting, uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, deed onderzoek naar de resultaten van de uitgaven.

Heineken in Afika
Als geen ander bedrijf dringt Heineken door tot de nerven van Afrikaanse samenlevingen. De multinational, al sinds de jaren dertig actief op het continent, beseft dat de toekomstige groei grotendeels hiervandaan moet komen. Heineken in Afrika is het resultaat van drie jaar diepgravend journalistiek onderzoek naar de Afrikaanse activiteiten van de bierbrouwer, waarbij de auteur alle Afrikaanse landen bezocht waar Heineken een dochteronderneming heeft en bijna driehonderd betrokkenen sprak. http://www.heinekeninafrika.nl/

 


IOB evaluatie

Evaluation issues in financing for development: Analysing effects of Dutch corporate tax policy on developing countries (2013)
What role do the Dutch corporate tax policy and its unique network of bilateral tax treaties play in facilitating tax avoidance strategies by multinationals? How much tax revenues do developing countries stand to lose and what can be done?  Report


Lees ook: IOB Studie Nieuwsbrief # 13 11: IOB Nederlands belastingbeleid kan nadelig zijn voor ontwikkelingslanden. 

 
Jan Pronk
OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE KAART,
VERSPREIDE AANTEKENINGEN OVER ONTWIKKELING EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Dat de wereld grondig is veranderd, is een cliché. Dat weet iedereen. Dat de ontwikkelingssamenwerking sterk is mee veranderd, weet lang niet iedereen. Het gaat niet meer in hoofdzaak om ontwikkelingshulp. Het gaat over thema’s als handel, investeringen, globalisering, conflict, vrede, buitenlandse politiek, armoede, mensenrechten, natie- en staatsvorming, democratisering en cultuur. In de afgelopen jaren is het denken over ontwikkeling enkele malen gekanteld. Het leidde tot fikse tegenstellingen, deels ideologisch, deels analytisch. Niet alleen het ontwikkelingsbeleid veranderde, maar ook de ontwikkelingsprocessen zelf.