*
iedere donderdag om 21.10 uur op NPO 2

De topsporters van de melkindustrie deel 2

Leestijd: 3 minuten

Drie weken geleden liet Zembla zien hoe de melkveehouderij door schaalvergroting steeds verder industrialiseert. De melkkoe in de megastal is een broodmagere topsporter die ongelooflijke hoeveelheden melk geeft. Het is een kwetsbaar dier geworden, een 'wegwerpproduct', die door de boer 'met een rekenmachine' wordt benaderd.

De overheid en de zuivelindustrie zeggen de ongewenste effecten van schaalvergroting tegen te gaan. Zo krijgen boeren extra geld als zij hun koeien buiten in de wei laten grazen. En die melk wordt verkocht als officiële weidemelk. Maar wie controleert of de koeien wel voldoende buiten komen zodat deze weidemelk ook echt weidemelk is?

In deze uitzending gaat Zembla verder met haar onderzoek naar de 'Topsporters van de melkindustrie'. Door de dalende melkprijs is het voor boeren steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. Grote zuivelconcerns als FrieslandCampina willen dat onze boeren melk voor de wereldmarkt produceren. Voor China bijvoorbeeld.

ZEMBLA - De topsporters van de melkindustrie deel 2, woensdag 17 juni om 20:25 uur bij de VARA op NPO 2.

Samenstelling en regie: Ton van der Ham
Research: Suzan Borst
Eindredactie: Manon Blaas

Als het gaat om weidemelk die wel gezonder is: Ton Baars laat in de uitzending een grafiekje zien die je vindt in het artikel Baars-journal culinair Rohmilch.

Beweiding en melkkwaliteit
Nederlands onderzoek van NIZO ism WUR toont aan dat Weidemelk gezonder is. Beweiding en melkkwaliteit: Gezondere melk en zuivel door beter voeren, Effecten van gras op vetzuren. Een presentatie van Anjo Elgersma.

Rapport van commissie Wijffels
'Toekomst voor de veehouderij.
In de moderne maatschappelijke opvatting heeft het dier recht op een dierwaardig bestaan. In de agrarische praktijk echter wordt het dier te vaak gezien als productiemiddel: als 'materiaal'. Voor het dier als dier is nauwelijks meer ruimte.'
Het rapport

 Aanbieding AMvB grondgebonden groei melkveehouderij 
Met deze aanpak waarin de grondgebonden groei van de melkveehouderij in een amvb wordt geborgd en waarin in samenwerking met betrokken partijen de toepassing van weidegang wordt verhoogd, is er een samenhangend pakket maatregelen voor een toekomstbestendige melkveehouderij in Nederland. De brief

 E-mailwisseling met de Rabobank, ABN Amro en ING
Op 28 mei sturen we een mail naar de Rabobank waarin we een paar specifieke vragen stellen en ook vragen om een interview met directeur Food & Agri Ruud Huirne. Welke keuzes maakt de Rabobank bij financieringsverzoeken? En waarom?
De mailwisseling.