*
iedere donderdag om 21.10 uur op NPO 2

De macht van de dokter

Leestijd: 2 minuten

Een toenemend aantal doodzieke en zwaar gehandicapte kinderen leven tegen de wil van hun ouders, omdat de arts via de rechter een medische behandeling afdwingt. Zembla reconstrueert de woede en machteloosheid van de strijdende partijen.

De families Slagers en Ter Wal hebben een gehandicapt kind. Wouter Slagers is acht maanden oud en is geestelijkgehandicapt. Uit een hersenscan komt naar voren dat zijn hersenen en zijn hersenstam in aanleg niet goed zijn. Nicole ter Wal raakt als peuter in een coma wegens een ernstige infectieziekte. Als gevolg hiervan worden afstervende ledematen geamputeerd.

Er wordt aandacht besteed aan de bevalling van Wouter, de visie van de kinderneuroloog op de levensvatbaarheid van Wouter, de strijd van de uders om Wouter niet te laten opereren, de dreiging dat ze uit de ouderlijke macht worden ontzet, de rol die de Raad voor de Kinderbescherming hierbij speelt en de werkwijze van Stichting Dilemma.

Verder aandacht voor de ziekte van Nicole, de medische behandeling, de protesten van haar ouders tegen het voorstel van de behandelend arts ledematen te amputeren, hoeveel klachten er bij Stichting Dilemma binnen komen van ouders die tegen de voortzetting van een behandeling zijn en er voor kiezen het kind te laten sterven, de macht van de arts, de argumenten die artsen aandragen om een behandeling voort te zetten en de bestaanskwaliteit van het kind. Afgewisseld met div. foto's van Wouter vlak na de bevalling, een home-video van Nicole, foto's van Nicole tijdens haar ziekbed en de medische behandeling. Slagers wordt gevolgd terwijl zij Wouter verzorgt en Nicole terwijl ze revalideert.